Održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našle su se tačke koje se između ostalog odnose na baznu cijenu kao osnovicu za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta, na prosječnu konačnu građevinsku cijenu, vrijednost boda za komunalnu naknadu, metodologiju za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, akte organa uprave i javnih ustanova. U vijećničkim klupama u Bosanskoj Krupi od danas sjede i Amir Mešić (SDP), Samir Jašaragić (SBB) i Amir Hafizović (A-SDA). Oni su preuzeli mandate svojih stranačkih kolega izabranih za više nivoe vlasti na izborima u oktobru.

Na početku sjednice prihvaćen je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Metodologiju za određivanje cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, a potom i Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2019. godinu na području općine Bosanska Krupa. Bazna cijena kao i do sada iznosi 70,00 KM. Nakon toga i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine na području općine Bosanska Krupa. Ova se cijena valorizuje u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena u građevinarstvu u visokogradnji i niskogradnji prema sumarnoj metodologiji i podacima objavljenim od strane Zavoda za statistiku. Međutim, ni prosječna građevinska cijena nije promijenjena, iznosit će 600,00 KM.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o platama i naknadama uposlenika u općinskim organima Bosanska Krupa koji je načelnik predložio u skladu s provedbom presude Ustavnog suda FBiH, a potom je razmatran Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2019. godinu. Tako vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti, baš kao i do sada, iznosi 0,009 KM po 1 m² površine, a vrijednost obračunske jedinice za stambene, garažne i druge pomoćne prostore iznosi 0,007 KM po 1 m² površine nekretnine.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke". Prostor tretiran ovim planom ima 19,57 ha i obuhvata dio urbanog područja Bosanske Krupe. Izmjenama i dopunama RP „Luke" se pristupilo sa ciljem da se na predmetnom lokalitetu, u skladu sa savremenim urbanističkim standardima planira najpovoljnije saobraćajno rješenje i rješenja nove infrastrukturne mreže, te uradi prijedlog parcelacije građevinskih parcela, u skladu sa smjernicama od Općine i investitora. Nosilac pripreme plana je Općina Bosanska Krupa, a nosilac izrade Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka. Plan je donesen na planski period od 10 godina.

Usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu kreditnih sredstava. Izmjene se odnose na iznos potrebnih sredstava za sufinansiranje MEG projekta. Nakon završenih postupaka javnih nabavki, jasnijih vremenskih rokova, došlo se do preciznijih iznosa potrebnih novčanih sredstava. Tako za proširenje i uređenje PZ „Pilana" ide 805.107,00 KM, manje za 44.893,00 KM od planiranog a taj se „višak" dodaje na iznos od 41.000,00 KM namijenjen za podršku JKP „10. Juli" za vodosnabdijevanje i unapređenje komunalne infrastrukture.

Na današnjoj sjednici je doneseno i nekoliko akata neophodnih za realizaciju pomenutog MEG projekta a to su: Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća; Prijedlog odluke o profesionalnom usavršavanju vijećnika Općinskog vijeća; Prijedlog uputstva o načinu i postupku odgovora na postavljena vijećnička pitanja.

Usvojen je i niz akata javnih ustanova i preduzeća poput Prijedloga odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa, zatim Prijedloga odluke o razrješenju Skupštine „Radio BK" i Prijedloga odluke o imenovanju Skupštine „Radio BK", Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „10. Juli" o imenovanju Amela Šabića za vršioca dužnosti direktora JKP „10. Juli", te izvještaji o radu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" za period 1.1.-30.9.2018. godine i JP „Veterinarska stanica" za period 1.4.-30.6.2018. godine.

Među materijalima koji su danas dobili potrebnu većinu u Općinskom vijeću su i Prijedlog rješenja o razrješenju članova Općinske izborne komisije Bosanska Krupa Renate Komić i Miljane Adamović, zatim Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti ŠDP „Unsko-sanske šume" za sanaciju poslovnog prostora u Radničkoj ulici koji je u vlasništvu Općine Bosanska Krupa.

Na kraju 26. redovne sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za oktobar 2018. godine.

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 21 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa