II sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojen Nacrt budžeta za 2021. godinu u iznosu od 9.082.857 KM

Općinsko vijeće Bosanska Krupa danas je održalo drugu redovnu sjednicu. Na dnevnom redu našlo se četrnaest tačaka među kojima je i budžet za ovu godinu u formi nacrta. Raspravljalo se danas i o baznoj cijeni kao osnovici za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta, prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m² korisne stambene površine, vrijednosti komunalnog boda, zatim održivom upravljanju energijom i prilagođavanju klimatskim promjenama, radnim tijelima Općinskog vijeća, komunalnoj potrošnji.

Prvo su dužnosti razriješeni članovi Komisije za Statut i propise i Komisije za izbor i imenovanja, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja, te imenovani novi. Nakon toga imenovani su članovi i ostalih radnih tijela Općinskog vijeća. Razriješen je dužnosti i član Skupštine JP „Radio Bosanska Krupa" Almir Ćehić koji je na ovo mjesto podnio ostavku, a umjesto njega imenovan je Emir Suljić.

Potom se razmatrao i usvojio Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu u iznosu od 9.082.857 KM, a uz njega i Nacrt odluke o izvršavanju budžeta. Nacrt budžeta je upućen u petnaestodnevnu javnu raspravu. Centralna rasprava zakazana je za 25. februar s početkom u 11.00 sati u Domu kulture.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2021. godinu na području općine Bosanska Krupa. Bazna cijena kao i do sada iznosi 70,00 KM. Potom i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine na području općine Bosanska Krupa. Ova se cijena valorizuje u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena u građevinarstvu u visokogradnji i niskogradnji prema sumarnoj metodologiji i podacima objavljenim od strane Zavoda za statistiku. Međutim, ni prosječna građevinska cijena nije promijenjena, iznosit će 600,00 KM.

Potrebnu većinu dobio je i Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2021. godinu kojom vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti iznosi 0,008 KM po 1 m² površine, a vrijednost obračunske jedinice za stambene, garažne i druge pomoćne prostore iznosi 0,006 KM po 1 m² površine nekretnine.

Podršku vijećnika danas je dobio i Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanjem klimatskim promjenama općine Bosanska Krupa za period do 2030. godine (SECAP). Ovaj Akcioni plan je pripremljen u okviru projekata koje provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, a koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Ciljevi SECAP-a su da smanji emisije CO2 (i prema mogućnosti drugih stakleničkih plinova) na području Bosanske Krupe za najmanje 40 posto do 2030. godine u odnosu na baznu godinu, efikasnijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije, zatim da povećava otpornost općine Bosanska Krupa na posljedice klimatskih promjena, da podijeli viziju, rezultate, iskustvo i znanje izrade i implementacije SECAP-a s drugim lokalnim i regionalnim tijelima u okviru Evropske unije i izvan nje putem direktne saradnje i razmjene, posebno u kontekstu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Plan mjera za prilagođavanje klimatskim promjenama sastavljen je od ukupno petnaest mjera. Planom su predviđene mjere za prilagođavanje na opasnosti od poplava, klizišta, suša i nestašica vode, te ekstremno visokih temperatura. Za realizaciju svih mjera za prilagođavanje klimatskim promjenama neophodno je obezbijediti 8.074.581 KM. Za finansiranje mjera koristit će se sredstva budžeta Općine Bosanska Krupa i vanjski izvori finansiranja. U izradi ovoga plana učestvovalo je preko dvadeset stručnjaka iz različitih oblasti, predstavnika općinskih službi, ustanova i nevladinih organizacija.

Vijećici su danas usvojili i Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu. Njime se utvrđuje obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 668.047,81 KM. Program je upućen u javnu raspravu. Centralna rasprava zakazana je za 25. februar 2021. godine u 13.00 sati u Domu kulture.

Među materijalima koji su danas prihvaćeni je i Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na javni uvid Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana", kao i Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na javni uvid Prednacrt izmjena i dopuna Prostornog plana općine Bosanska Krupa 2007.-2027. godine.

Usvojeni su prijedlozi rješenja koji se odnose na utvrđivanje javnog interesa za izgradnju dalekovoda i transformatorske stanice u naselju Veliki Dubovik, zatim utvrđivanje javnog interesa za legalizaciju rekonstrukcije elektroenergetskog objekta niskonaponska mreža „Terzića", te utvrđivanje javnog interesa za izgradnju priključnog dalekovoda.

Među budžetskim aktima koji su dobili podršku većine vijećnika je i Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.-30.9.2020. godine. U izvještajnom periodu ukupno planirani iznos prihoda, primitaka i finansiranja izvršeni su u iznosu od 7.734.050 KM, što čini 70,53 posto od planiranog budžeta. Izvršenje ukupnih rashoda, izdataka i finansiranja u izvještajnom periodu je u ukupnom iznosu od 6.493.597 KM, što čini 59,21 posto od plana budžeta za 2020. godinu

Pred kraj druge redovne sjednice Općinskog vijeća prihvaćeni su tromjesečni izvještaji JU „Centar za socijalni rad" Bosanska Krupa i Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za august – decembar 2021. godine.

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 26 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa