Čestitka povodom 1. septembra – Dana 511. slavne bbr.


Svim svojim suborcima i starješinama čestitam 29. godina od osnivanja najslavnije od svih slavnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine - 511. SLAVNE BRDSKE BRIGADE.

Više od 500 naših suboraca na putu do slobodne Bosanske Krupe je dalo svoje živote, a mnogi su ostavili dijelove svoga tijela. Neka je našim šehidima rahmet, a njihovim porodicama sabur.

Koristim ovu priliku da preživjele pripadnike još jednom pozovem na zajedničko druženje na Malim adama u 18:00 sati, gdje smo pripremili odgovarajući kulturno-zabavni program. Prisjetimo se zajedno teških i mukotrpnih, ali i slavnih dana naše oslobodilačke borbe.