Načelnik Armin Halitović s mališanima iz obdaništa na prvi dan „Dječije nedjelje“


Kao i svake godine, obilježavanju „Dječije nedjelje“, s ciljem promocije dječijih prava, priključili su se uposlenici i mališani JU „Dječije obdanište i dom učenika“ Bosanska Krupa.

 6 e7635

Prvi dan nedjelje u društvu mališana bio je i općinski načelnik Armin Halitović koji ih je obradovao sa prigodnim poklonima, njima najdražim slatkišima.

Petodnevni Program „Dječije nedjelje“ u Bosanskoj Krupi podrazumijeva brojne aktivnosti kao što je izložba dječijih radova u Gradskoj biblioteci i u holu vrtića, šetnju gradom sa transparentima i crtanje na dječijem igralištu, posjetu djeci u socijalno-pedagoškoj životnoj zajednici i druženje s djecom bez roditeljskog staranja, zatim radionicu gdje će biti pozvani roditelji s djecom koja ne idu u vrtić (od 5-6 god.) i na kraju svečanu zabavu djece u holu obdaništa u Bosanskoj Krupi.

Inače, obilježavanje „Dječije nedjelje“ je u cilju zadovoljavanja osnovnih potreba i prava djece, težnja da se zanimljivim i raznovrsnim programom, koji je prožet nizom edukativno-kulturnih i sportskih sadržaja, skrene pažnja na društvenu brigu o djeci.

Činjenica je da nema razdoblja u kojem djeca nisu bila zlostavljana i iskorištavana. Zbog toga su Ujedinjene nacije od samog početka preuzele ovaj problem. Godinu dana nakon osnivanja Svjetske organizacije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 11. decembra 1946. godine stvorila je organizaciju za pomoć djeci - UNICEF. Dvadeset godina kasnije, 1979. u "godini djeteta" - podnesen je prijedlog da se ova Povelja, koja je imala manji značaj kao preporuka, proširi tako da bude međunarodno-pravno obavezujuća. Deset godina kasnije, nakon napornih pregovora, Generalna skupština UN usvojila je Konvenciju o pravima djeteta koju je do sada potpisalo preko 180 zemalja.