Općina Bosanska Krupa uprava po mjeri građana i investitora


Koliko je administracija Općine Bosanska Krupa na čelu sa načelnikom Arminom Halitovićem, radila na uspostavi efektivne uprave, uprave po mjeri građana i investitora govore i uporedni pokazatelji u izvještajima o izvršenju općinskog budžeta u periodu 2008-2011.godine, te izvještaju o izvršenju budžeta za devet mjeseci ove godine.

bos-krupa c26ba

Administrativne takse na zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave u 2008. godini su iznosile 223.191, 00 KM. Donošenjem odluka o smanjenju ovih taksa u 2012. godini one iznose 197.514, 00 KM, a okončanja projekta Reglatorne reforme u oblasti uprave administrativne takse su smanjene i za 50% dok je prosjeku ukupno gledano smanjenje oko 40%. Najveća smanjenja se odnose na zahtjeve iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, zahtjeve za izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije  i takse za ovjere potpisa i pečata na ispravama gdje smanjenja idu i do 50 %. 

Pored smanjenja administrativnih taksa, ova administracija je napravila značajan iskorak u smanjenju komunalnih taksa čime smo omogućili našim privrednicima povoljne uslove za poslovanje.

Tako da smo u 2008. godine po osnovu ovih taksa u budžetu općine imali prihod od 327.327,00 KM. Komunalne takse su 2009. godine smanjene za 47,50%. Radikalnim smanjenjem ovaj prihod je po izvještaju o izvršenju budžeta za 2011. godinu smanjen na iznos od 171.863,00 KM.

Bitno je napomenuti da Općina Bosanska Krupa, pored smanjenja administrativnih i komunalnih taksa, donijela odluke kojim je svim ulagačima omogućila oslobađanja i olakšice za takse i naknade ako se radi o izgradnji proizvodnih objekata, a olakšice su veće ukoliko se upošljava veći broj radnika u novoizgrađenim pogonima.

Ovo je još jedan od pokazatelja da smo u proteklom periodu stvorili kvalitetne uslove za poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnost.