Smijenjen predsjedavajući Mehmed Mahmić, većina tačaka na sjednici prihvaćena jednoglasno


Nakon neslaganja vijećnika oko prisustva zamjenika predsjedavajućeg, jer je ranije podnio ostavku pa je opozvao, druga redovna, a prva radna sjednica Općinskog vijeća je prekinuta zbog nedostatka kvoruma za daljnji rad. Sjednica je kasnije nastavljena, ali bez vijećnika Stranke demokratske akcije. 6 5c904

Na dnevnom redu našlo se devetnaest tačaka. Nakon vijećničkih pitanja, možda i najzanimljivija Prijedlog za smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća g-dina Mehmeda Mahmića, koju je podržalo 17 vijećnika, čime je Mahmiću prekinut mandat. Odmah nakon toga, izabran je novi. Prijedlog da predsjedavajući bude Tahir Nuhić, vijećnik A-SDA, podržalo je također 17 vijećnika, svi osim predstavnika nacionalnih manjina.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja. Nakon toga, uslijedilo je Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja radnih tijela – komisija Općinskog vijeća.

U paketu su usvojena Stalna radna tijela, tj. deset komisija i Etički odbor, te Povremena radna tijela koju čine tri komisije.

Zatim su primljeni k znanju Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2012. godinu, te Program rada Općinskog načelnika za 2013. godinu. Načelnik Armin Halitović je predstavio ove tačke, govorio o obavljenim poslovima i planovima za narednu godinu.

„Tokom 2012. godine, nastavili smo raditi dosljedno na strateškim opredjeljenjima i ciljevima u različitim područjima, realizovano je niz projekata u oblasti infrastrukture, učinjeni su novi koraci u osposobljavanju i osavremenjavanju općinskih službi, usluge javnog sektora su sve bolje, lokalni organi vlasti su sve bliže poduzetnicima i građanima, što samo po sebi podstiče lokalni razvoj. Stvorena je povoljna poslovna klima, uslovi za nove investicije, bolji ambijent za život građana, realizovani su projekti razvoja Bosanske Krupe kao respektabilne turističke destinacije, modernizirani su školski objekti, stipendirani su svi studenti sa područja općine i povećana je efikasnost u radu općinske administracije“, ističe načelnik Halitović.

Dodaje da je Općinsko vijeće, građanstvo, redovno izvještavano o svim aktivnostima koje je provodio u protekloj godini. Osim infrastrukturnih projekata, izgradnje puteva, i stvaranja uslova za biznis, o čemu govore investiranje privatnog sektora u iznosu od oko 20 miliona maraka, stipendirani su studenti, obezbijeđen je prevoz učenika, zaposleni su mladi volonteri, pripravnici i još mnogo toga.

Na red je došao i Nacrt Budžeta općine Bosanska Krupa za 2013. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2013. godinu. Iznos budžeta za iduću godinu je 6.366.380 KM, o čemu se duže vrijeme diskutovalo. Načelnik Halitović, kada je riječ o budžetu, kaže kako je on realan, da je to cifra koja se može i hoće realizirati, da ne želi neostvarive budžete. Nacrt je prihvaćen uz jedan suzdržani glas, te upućen na javnu raspravu 17.01.2013.

Jednoglasno su usvojeni Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju namjena po Budžetu općine Bosanska Krupa za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine, te Prijedlog Odluka o dopuni odluke Općinskog vijeća – dodjela kancelarije stranci SBB na korištenje. Uz jedan suzdržani glas prihvaćeni su Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2013. godinu i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu.

Prijedlog Odluke o regulaciji saobraćaja na području općine Bosanska Krupa, kojom se ništa značajno ne mijenja, već samo opširnije i jasnije definišu disciplinu u saobraćaju, usvojen je bez glasova protiv i suzdržan. Isto tako, usvojen je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2013. godinu na području općine Bosanska Krupa.

Jednoglasno je prihvaćen i niz drugih tačaka, kao što su, Prijedlog odluke o utvrđivanju konačne građevinske cijene 1m² korisne stambene površine na području općine Bosanska Krupa, što se inače donosi svake godine, zatim Prijedlog Odluke o osnivanju Profesionalne vatrogasne jedinice općine Bosanska Krupa, Prijedlog Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci.

Usvojeno je i niz akata iz imovinsko-pravne oblasti, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskog načelnika za potpisivanje Sporazuma o razdiobi priključne snage električne energije. Na kraju su date na znanje Informacije Policijske stanice o stanju sigurnosti saobraćaja na putevima za prvih šest mjeseci 2012. godine sa usporednim pokateljima za isti period 2011. godine i o poduzetim mjerama i radnjama Policijske stanice Bosanska Krupa.