Saopćenje za javnost

Građanke i građani bosanskokrupske općine

1 e91c3 bf880Sigurno najveći uspjeh vlasti u predhodne četiri godine kojoj je predvodnik bio SDP je projekt rješavanja stečaja ŠIP “Una“ i formiranje „Poslovne zone Pilana“. Kroz ovaj projekt više od 300 radnika ŠIP “Una“ obeštećeno je i dobili su sva potraživanja koja im je sud presudio, a koja su nastala u periodu od 1996. do 2008. godine i njima je isplaćeno više od 1.200.000, 00 KM. Općina Bosanska Krupa je dobila neprocjenjiv građevisnki prostor za izgradnju Poslovne zone Pilana u kojoj će u naredne dvije godine po do sada potpisanim ugovorima posao naći najmanje 500 radnika.

U slijedećem mandatnom periodu namjeravamo, ukoliko dobijemo povjerenje vas građana bosanskokrupske općine i ukoliko glasate za do sada najuspješnijeg načelnika općine Armina Halitovića, vodeći se modelom uspješnog rješavanja stečaja Šip „Une“, nastaviti sa stvaranjem povoljnog ambijenta za ulaganja investitora kroz kvalitetno rješavanje loše privatiziranih firmi kao što su Una-om, Tvornica stočne hrane, Amratex, Krupatrans i Pekara i staviti ove resurse u kapacitete koji će zaposliti naše građane. Na ovaj način bi se obeštetili i ostali obespravljeni i opljačkani radnici koji već godinama čekaju da ostvare svoja prava, a Općina bi ponovo dobila kapacitete i radnike koji će stvarati novu vrijednost u nekom od novootvorenih proizvodnih objekata.

Prioritet svih prioriteta u budućem mandatnom periodu biće rješavanje gorućeg problema, a to je problem zapošljavanja. U tom cilju općinski načelnik Armin Halitović je izradio Program mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti, kojim je definisao pojedinačne poticajne mjere. Pojedinačne poticajne mjere koje planiramo realizovati u narednom periodu su: Program javnih radova, Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika i volontera VSS, VŠS i SSS, Program sufinansiranja zapošljavanja u proizvodnji, Program nabavke plastenika i obuke za samozapošljavanje, sufinanciranje zapošljavanja ženskih osoba, zapošljavanje nezaposlenih osoba bez radnog iskustva kroz brze tečajeve za deficitarna zanimanja i osnivanje vlastitog obrta, zapošljavanje osoba KV-VKV zanimanja bez radnog iskustva u obrtništvu, sufinanciranje uvođenja u posao ili osposobljavanja za prekvalifikacije i doškolovanje, sufinanciranje zapošljavanja invalidnih osoba Poseban dio Programa je rad na zaštiti domaćih autohtonih proizvoda, koje ćemo brendirati, te medijski promovirati kroz javne programe i manifestacije i preko reklamnih kampanja kupujmo kvalitetno – kupujmo naše. O ciljevima ovog Programa možete slušati u saopćenjima za javnost SDP-a BiH u narednim danima.

 

 

SLUŽBA ZA INFORMISANJE SDP-a BOSANSKA KRUPA

Saopćenje za javnost

Poštovane građanke i građani bosanskokrupske općine

armin-kontakt2 ab81fJedno od najznačajnijih mjesta u dosadašnje 4 godine mandata našeg načelnika Armina Halitovića i SDP-a BiH bio je lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje. Kroz program „Pokrenimo Bosansku Krupu zajedno“ obećano je i urađeno slijedeće: formirana općinska služba za privredu koja je opremljena da stvara preduslove za sve razvojne aktivnosti, putem službi organa uprave i Lokalne akcione grupe „Una-Sana“ omogućena je kvalitetna izrada i praćenje implementacije razvojnih projekata, revidirana je Strategiju razvoja općine Bosanska Krupa i osigurana sredstva za finansiranje razvojnih projekata, uspostavljena je saradnju sa lokalnim privrednicima, tokom cijelog mandata putem nadležnih službi pružana im je pomoć u izradi projekata i iznalaženju kvalitetnih sredstava za razvoj privrede, poljoprivrede, turizma i novog zapošljavanja, stvoreni su preduslovi i formirana Poslovna zona „Pilana“, uspostavljena je bliža saradnju i komunikacija sa susjednim općinama na području USK-a, višim nivoima vlasti - kantonalnim, federalnim i državnim institucijama i fondovima, te uspostavljena saradnju sa općinama iz susjednih država, sa njima razmjenjivao iskustva i znanja, te od njih primio znanja kako na lokalnom nivou iskoristiti fondove koje nudi Evropska unija.

Realizovan je najznačajniji projekt od 1992.godine, Općina Bosanska Krupa je u partnerstvu s još 10 privrednih subjekata kupila imovinu Šip „Une“. Cilj nam je bio da se potakne razvoj proizvodnje i da se da nov zamah stvaranju poduzetničke klime koja će poticajno djelovati na privlačenje novih firmi iz zemlje i inostranstva i njihovih ulaganja u Bosansku Krupu, poboljšati ekonomsko i socijalno stanje stanovništva i općine zapošljavanjem ljudi, povećati učinkovitost saradnje općine i poduzetnika i time povećati sposobnost općine i lokalnih područja za razvoj. Kako bi ostvarili ciljeve neophodno je bilo izraditi planske dokumente, ukloniti oronule objekte, očistiti kompletnu povšinu zone, izvršiti izmještanje nadzemnih i podzemnih komunalnih i drugih instalacija, izraditi projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na opremanju građevinskog zemljišta, izvršiti sanaciju zemljišta, izgraditi saobraćajnice, izgraditi objekte i instalacije javne rasvjete, vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, izgraditi građevine i uređaje za odvod površinskih i otpadnih voda, te uređaja i postrojenja za njihovo prečišćavanje i još dosta toga. Uloženo je puno truda, vremena, novca, ali se i isplatilo, jer vizija i cilj su ostvareni, danas imamo Poslovnu zonu u kojoj svoje objekte priprema i gradi 12 privrednih subjekata s područja naše općine, kantona i inostranstva. Jedan od pokazatelja da Bosanska Krupa ide naprijed jeste i činjenica da je u privredni sektor, mimo Općine uloženo 15 miliona konvertibilnih maraka. Sigurni smo da će na području Poslovne zone Pilana u naredne 2-3 godine zaposlenje naći oko 500 naših sugrađana.

 

 

 

SLUŽBA ZA INFORMISANJE SDP-a BOSANSKA KRUPA

 

Saopćenje za javnost

Građanke i građani bosanskokrupske općine

1 e91c3 bf880Značajno mjesto u Planu “4plus“ kandidata za općinskog načelnika Armina Halitovića koji je i osnovna ideja vodilja za djelovanje SDP-a BiH-Bosanska Krupa za slijedeći mandatni period i zauzima oblast lokalne uprave i samouprave. Prije četiri godine obećane su korjenite i konkretne promjene u cilju stvaranja efikasnije lokalne uprave. Obećano je i urađeno! Završena je izgradnja objekta Općine Bosanska Krupa i isti je stavljen u funkciju, općinski organ uprave profilisan je u stvarni servis građana, izvršena je informatizacija općinskih službi, uspostavljena šalter sala, osigurao rješavanje zahtjeva građana u zakonom propisanim rokovima, građanima transparentno pružena mogućnost da saznaju sve potrebne informacije za ostvarivanje njihovih prava i da aktivno sudjeluju u radu uprave, uspostavljen sistem redovnog, pravovremenog i kvalitetnog informisanja građana o svim zbivanjima na području općine, građanima je omogućeno da od strane lokalne uprave budu informisani o svim mogućnostima poticanja lokalnog razvoja, socijalne pomoći, obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih sadržaja, osigurana stalna stručna pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava· organizirano održavanje izbora u svim mjesnim zajednicama i formirani su savjeti mjesnih zajednica, uspostavljena je stalna saradnja i komunikacija sa mjesnim zajednicama i mjesnih zajednica međusobno, radi racionalizacije kroz Lokalnu akcionu grupu „Una-Sana“ u cilju poboljšanja kvalitete života na području općine Bosanska Krupa omogućio aktivno uključivanje građana, poduzetnika i javnih institucija.

Osim obećanog, realizovano je i niz drugih projekata kojima je napravljen veliki iskorak u pružanju usluga građanima, a to su: uspostavljen Centar za dozvole u okviru šalter sale, unapređen postupak izdavanja dozvola za legalizaciju bespravno podignutih naselja, umreženi matični uredi sa Centrom za pružanje usluga građanima, unapređena sposobnost općine za upravljanje informacionim tehnologijama, uveden program licenciranja software, omogućeno građanima da izvrše provjeru stanja predmeta i putem SMS-a, uveden Servis „Manje 48“ sati kojim je građanima pružena mogućnost da prijave komunalni problem i dobiju povratnu informaciju – odgovor najkasnije u roku od 48 sati.

Osim ovog, jedan od zacrtanih ciljeva u oblasti uprave bio je i zahtjev da svi državni službenici / namještenici iskažu savjestan i odgovoran odnos prema radu, u čemu se u u velikoj mjeri i uspjelo. Intenzivno radeći na putu ka novoj, modernoj lokalnoj administraciji na temelju novih tehnologija, znanja, vještina i procesnog pristupa uspostavljena je saradnja u različitim područjima za unapređenje administracije,utvrđeni su novi rokovi trajanja postupaka, uposleni više rješavanje predmeta ne ostavljaju za krajnje zakonske rokove kao obavezne, nego ih rješavaju u mnogo kraćim procesnim rokovima koji se moraju poštovati.

U narednom mandatnom periodu prioritet će biti ostvarenje cilja elektronske uprave, ali ne samo uprave koja će biti moderna po alatima koje koristi, nego u isto vrijeme i uprava sa vrijednostima na koje ćemo biti ponosni, je ispunjen. Temeljni posao na tom putu je završen, u narednom periodu ostaje dogradnja, upotpunjavanje, otklanjanje slabosti, odnosno poboljšanja. Ovakav informacioni sistem uprave omogućit će proširenje informatizacije na ostale institucije lokalne zajednice. Nastaviti će se sa izradom baze podataka geografsko-informacionog sistema (GIS-a) što će omogućiti kvalitetno povezivanje svih postojećih baza podataka sa prostornim podacima. Ova baza podataka će biti osnov za kvalitetnu izradu i doradu prostorno planske dokumentacije. U oblasti katastra poduzeti će se sve mjere i radnje u cilju uspostave zemljišnih knjiga za područje općine.

 

                                                                                             

SLUŽBA ZA INFORMISANJE SDP-a BOSANSKA KRUPA

 

Saopćenje za javnost

Drage građanke i građani općine Bosanska Krupa

armin 2 d7003Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine – općinski dobor Bosanska Krupa ovih dana izložena je bezobzirnim napadima i lažima iz jedne minorne političke stranke koja nema drugog načina da zaokupi pažnju javnosti osim da lažima i blaćenjem drugih dođe do izražaja. U ovom saopćenju namjerno nećemo da spomenemo njihovo ime jer im je to i jedini cilj i ovom prilikom obavještavamo javnost da SDP BiH neće odgovarati na laži i podvale već će ukoliko bude potrebno zaštitu zatražiti od pravosudnih organa, a vrijeme odobreno od medija koristit će za promociju svog programa i Plana "4plus4“ kako bi građane što bolje upoznali sa namjerama u slijedećem četverogodiššnjem periodu.

Uoči proteklih izbora u svojoj Izbornoj strategiji kroz program načelnika Armina Halitovića “Pokrenimo Bosansku Krupu zajedno“ naveli sa osnovne pravce i prioritete u kojima ćemo djelovati i to:

  • Lokalni ekonomski razvoj
  • Obrazovanje, sport, kultura i mladi
  • Socijalna politika, zdravstvo i civilno društvo
  • Ekologija i prirodna bogatstva
  • Nastavak i podrška kapitalnim projektima i investicijama

U narednim danima napravit ćemo kratak osvrt na mandatni period 2008.-2012. u kojem su sva obećanja predviđena Izbornom strategijom ispunjena za 2,5 godine, izuzev jednog, a to je izgradnja sportske dvorane. Na dobrom smo putu da i ovaj projekt završimo, s obzirom da smo uspjeli obezbijediti pola od potrebnih 1.000.000,00 KM i to nam je garancija da ćemo i ovaj, kao i mnoštvo drugih projekata završiti u narednom periodu.

Iako je načelnik Halitović mandat načelnika preuzeo u vrijeme ekonomske krize, bez obzira na sve probleme u široj društvenoj zajednici, efekte globalne ekonomske i finansijske krize koji su se u dobroj mjeri reflektovali i na našu općinu, ipak je pored svih Izbornom strategijom predviđenih, realizovano i dosta projekata koji nisu bili predviđeni strategijom, ali koji su se sami po sebi nametnuli u mandatnom periodu i za koje je naš načelnik uspio obezbijediti sredstva i uslove. O svemu onom što je urađeno i što se planira uraditi govorit ćemo u našim obraćanjima javnosti tokom izborne kampanje.

 

Saopćenje za javnost

Poštovani građani bosanskokrupske općine

armin-kontakt

Predizborna kampanja je vrijeme licitiranja obećanjima kojima političke stranke ili nezavisne liste nastoje pridobiti birače za svoju viziju razvoja općine, grada ili države.

 

Garancija za ostvarenje obećanog u pravilu nema, a jedina pouzdana metoda uvjerljivosti pojedine političke opcije ili nezavisnog kandidata je pogled u prošlost, odnosno usporedba obećanja i ostvarenog u proteklom mandatu.

Socijaldemokratska partija BiH SDP na ove izbore u izbornu utrku ide sa kandidatom za načelnika općine Bosanska Krupa gospodinom Arminom Halitovićem. Kandidatom koji ima znanje i iskustvo kako voditi općinu.

Nakon dugotrajne analize urađenog u proteklom mandatnom periodu i planova za naredni mandatni period, naš kandidat biračima je ponudio Plan " 4PLUS4 ", koji veoma precizno, stručno i realno predstavlja programe i projekte koje želimo realizirati.

 

Ovaj Plan predstavlja viziju rada u mandatnom periodu 2012.- 2016. godine, a koja pretpostavlja nastavak onoga što je započeto u mandatnom periodu 2008.- 2012. godine sa osvrtom na postignute rezultate tokom posljednje četiri godine rada na poziciji Općinskog načelnika. Nastavak znači završavanje postojećih projekata, koji bi se u tom periodu stavili u kapacitete, kao i nove projekte neophodne za ravnomjeran razvoj općine Bosanska Krupa. Sigurni samo da sve ovo što je do sada urađeno, u narednom periodu, treba rezultirati značajnim povećanjem zaposlenih i uspostavom općine Bosanska Krupa kao značajnog centra proizvodne djelatnosti na području USK-a i BiH.

 

Naravno, da bi ovaj ambiciozni, ali i neophodan razvojni Plan naše općine realizirali, neophodna je podrška, saradnja i dovoljna vjera da glasajući na izborima omogućite da zajedničkim snagama ovaj Plan učinimo našom stvarnošću.

Pozivamo Vas da se na konvencijama, izbornim skupovima, web stranici www.arminhalitovic.ba upoznate sa Planom “4PLUS4“ i prosudite sami koliko je urađeno u protekle četiri godine, da li su dobri planovi za naredni mandatni period i na osnovu predočenih činjenica donesete svoj sud.

Birajte provjereno.

Idemo naprijed


Predsjednik OO SDP BIH
Muhidin dr Šertović

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 31 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa