Biografija


arminARMIN HALITOVIĆ, rođen 1970. godine, od majke Nakife i oca Halida. Osnovnu i srednju školu sam završio u Bosanskoj Krupi, nakon toga upisao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu . Početkom agresije na BiH prekinuo sam studij, te se stavio na raspolaganje Patriotskoj ligi BiH, kasnije TO BiH, te Armije RBiH. Cijeli rat proveo sam kao pripadnik 511. slavne bbr. Po završetku ratnih dejstava nastavljam studij i 1999. godine diplomiram na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu , te stičem zvanje diplomirani ekonomista.

Radni staž:

1999. - 2000. HAF engeenering d.o.o Bosanska Krupa

2000. - 2002. Camelija banka Bihać, rukovodilac Sektora sredstava i plasmana

2002. - 2003. ABS banka filijala Bihać, Manager Back-office

2003. - 2008. KIB banka d.d. , direktor filijale u Bosanskoj Krupi

2008. -            Općina Bosanska Krupa, načelnik