Saopćenje za javnost

Građanke i građani bosanskokrupske općine

1 e91c3 bf880Ekologija je jedna od oblasti u kojoj su urađeni kapitalni pomaci u proteklom četverogodišnjem periodu, jer smatram da je ova oblast uslov za dalji razvoj proizvodnje zdrave hrane i turizma. Iz oblasti ekologije  u proteklom mandatu realizovao sam slijedeće projekte: izgrađeno je šetalište sa parkom ispod Starog grada „Kej“, uređen i veliki gradski park – Park prijateljstva Bosne i Hercegovine i Češke, realiziran je i projekt uređenja izletišta “Šujnovac”, a kroz njegovu igradnju i uređenje uklonjeno je više od 100 tona raznog otpada, automobilskih karoserija i starih guma, uređene su Male ade u Bosanskoj Krupi i na taj način sami centar grada pretvoren u prelijepi park privlačan kako za goste tako i stanovnike Bosanske Krupe.

U 2010. godini realiziran je "Projekt čišćenja obala vodotoka 2010" kojom prilikom je sa obala Une uklonjeno na stotine tona smeća i starog drveća, a slične aktivnosti vođene su i na prostoru sadašnje Poslovne zone Pilana  gdje je, također, očišćeno na stotine tona smeća i ostataka razrušenih objekata i uklonjeno divlje raslinje. Izvršeni su poslovi uređenja, čišćenja i humusiranja desne obale rijeke Une uzvodno od „Mosta žrtava genocida u Srebrenici“.

U cilju zaštite građana naše općine, te rijeka Une i Krušnice vodio sam aktivnosti  oko rješavanja odlaganja komunalnog otpada. Aktivnosti su, između ostalog, bile usmjerene na izmještanje lokacije deponije van slivnog područja rijeke Krušnice i Une, kao i područja koje bi mogle štetiti našem stanovništvu. Paralelno s tim aktivnostima radio sam na realizaciji uspostave ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom na cijelom području općine Bosanska Krupa, koji podrazumijeva: saniranje divljih deponija, unapređenjaselektivnog i organizovanog prikupljanja otpada, izgradnje pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta, te izradu dugoročne strategije upravljanja otpada na području naše općine.

U narednom mandatu ću provesti programe zaštite i unapređenja okoliša kojima će se osigurati: zaštita površinskih i podzemnih voda, jednog od glavnih prirodnih resursa, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, veće energetske učinkovitosti, zaštita prirodnih vrijednosti  i nastojati ih ne samo očuvati na nivou sadašnjeg obima, nego dodatno proglasiti  zaštićenim i druga  područja. Poticaću  ekološku poljoprivredu, eko-turizma,  i razvijati svijest o potrebi da i sami poduzetnici moraju doprinositi razvoju i zaštiti okoliša.

 

Kandidat za načelnika OO SDP-a

Bosanska Krupa

Armin Halitović

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 27 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa