Saopćenje za javnost


Poštovane građanke i građani bosanskokrupske općine

1 e91c3 bf880kao načelnik općine Bosanska Krupa izuzetno sam ponosan što sam imao priliku da pomognem više od 300 radnika ŠIP “Una„ iz Bosanske Krupe koje su predhodne vlasti godinama lagale i obećavale im sredstva, od kojih na kraju ništa nije bilo. Kada je u ŠIP “Una“ pokrenut stečajni postupak više od 300 radnika izgubilo je nadu da će ikad naplatiti svoja dosuđena potraživanja. Prvi razgovori sa radnicima ŠIP “Una“, na čiji sam se poziv odmah odazvao, bili su puni nepovjerenja sa njihove strane, jer su jednostavno mislili da sam isti kao svi moji predhodnici i svi njihovi bivši direktori i da kada im kažem da pokušavam riješiti barem dio njihovih problema, samo pričam lijepu priču za njihove uši. Kako je vrijeme odmicalo i kako su se radnici uvjeravali da moja nastojanja rješenja problema stečaja ŠIP „Una“ nisu samo prazna obećanja, tako je i rastao stepen povjerenja između nas da bi na kraju kada su isplaćena sva potraživanja tih radnika od velike većine njih doživio, onaj istinski i pošteni, radnički stisak ruke što mi je jedno od najvećih priznanja u mom mandatu.

U narednom periodu planiram na sličan način riješiti i stečaje svih ostalih loše privatiziranih i osakaćenih preduzeća kao što su Krupatrans, Tvornica stočne hrane, Amratex, Gradska pekara i Una-Om. Svaki radnik koji je na bilo koji način doprinosio stvaranju i razvoju ovih preduzeća zaslužuje pravičnu naknadu i gotovo svi oni imaju pravosnažna sudska rješenja za naplatu svojih potraživanja. Ja kao načelnik ću nastojati da za svako od ovih preduzeća iznađem najprihvatljivije rješenje, bilo da te prostore otkupi Općina ili da Općina pronađe partnere koji će kroz kupovinu ovih nekretnina prije svega obeštetiti bivše radnike, a potom stvoriti uslove za dalje zapošljavanje. Taj posao se ne može uraditi preko noći, ali kako već imamo iskustvo u uspješnom rješavanju stečaja preduzeća, to će ići dosta brže. Da bih to uradio potrebna mi je vaša podrška, jer zajedno znamo i možemo Bosansku Krupu voditi naprijed.

Kandidat za načelnika

OO SDP-a Bosanska Krupa

Armin Halitović